Phù Thuỷ Marketing

Chính Sách Hợp Tác Cổ Đông

Với Doanh Nghiệp Đang Hoạt Động

Đã Có Doanh Thu

 • Doanh thu năm gần nhất dưới 36 tỷ/năm: Tặng chuyên gia 20 - 30% cổ phần, không phải góp vốn trong 1,5 năm đầu tiên.
 • Doanh thu năm gần nhất 36 - 60 tỷ/năm: Tặng chuyên gia 15 - 20% cổ phần, không phải góp vốn trong 1,5 năm đầu tiên.
 • Doanh thu năm gần nhất trên 60 tỷ/năm: Tặng chuyên gia 10 - 15% cổ phần, không phải góp vốn trong 1,5 năm đầu tiên.
 • Khi chuyên gia giúp doanh nghiệp đạt mốc tăng trưởng cam kết (ví dụ 50%), doanh nghiệp tặng thêm 5% cổ phần để 2 bên có cơ sở hợp tác lâu dài.
 • Vai trò của chuyên gia ở Công ty: Phó TGĐ phụ trách Marketing
 • Điều Kiện Hợp Tác: 2 Bên đã hiểu rõ về nhau sau khi hợp tác giai đoạn 1 với giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc tư vấn chiến lược Marketing.
Với Doanh Nghiệp Mới: Sắp Thành Lập

Hoặc Mở Dưới 1 Năm

 • Mục tiêu doanh thu năm gần nhất dưới 12 tỷ/năm: Tặng chuyên gia 30% cổ phần, không phải góp vốn trong 2 năm đầu tiên.
 • Mục tiêu doanh thu năm gần nhất 12 - 24 tỷ/năm: Tặng chuyên gia 25% cổ phần, không phải góp vốn trong 2 năm đầu tiên.
 • Mục tiêu doanh thu năm gần nhất trên 24 tỷ/năm: Tặng chuyên gia 20% cổ phần, không phải góp vốn trong 2 năm đầu tiên.
 • Sau khi chuyên gia giúp doanh nghiệp đạt được mốc doanh thu cam kết, tặng thêm 5% cổ phần để 2 Bên có cơ sở hợp tác lâu dài.
 • Vai trò của chuyên gia: Phó Chủ tịch phụ trách Marketing
 • Điều Kiện Hợp Tác: 2 Bên đã hiểu rõ về nhau sau khi hợp tác giai đoạn 1 với giải pháp set up doanh nghiệp hoặc tư vấn chiến lược Marketing.

Successful

Những Giá Trị Lớn Nhất Chuyên Gia Sẽ Mang Lại

Cho Doanh Nghiệp Khi Đầu Quân Về:

VỀ KINH DOANH

Doanh Thu / Lợi Nhuận
 • Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu
 • Mở Rộng Thị Trường
 • Mở Rộng Hệ Thống Phân Phối
 • Thúc Đẩy Doanh Thu Bán Lẻ
 • Thúc Đẩy Doanh Thu Sỉ, Đại Lý
 • Tăng Giá Trị Thương Hiệu
 • Tăng Lợi Thế Cạnh Tranh

VỀ VĨ MÔ

Giá Trị / Đầu Tư
 • Sẵn Sàng Nhân Bản Franchise
 • Tăng Giá Trị Doanh Nghiệp
 • Tăng Sức Hút Thương Hiệu
 • Thu Hút Nhà Đầu Tư Tốt Hơn
 • Tối Ưu Lợi Nhuận Cổ Đông
 • Sẵn Sàng Phát Triển Lên Tập Đoàn
 • Hoặc Mở Rộng Chi Nhánh Ra Nước Ngoài
Kết Nối Chuyên Gia Để Lựa Chọn Giải Pháp Phù Hợp Nhất Cho Công Ty

0939 683 555