Eric's Management Group

Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, cắt giảm chi phí vận hành và tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

200 Khách Hàng 8 Năm Qua

 

1- Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Là Gì?

_ Tái cấu trúc doanh nghiệp là tổ chức triển khai mọi hoạt động cần thiết để phát hiện và khắc phục tất cả các:

1) Phòng ban và vị trí nhân sự còn yếu kém.

2) Quy trình quản lý, vận hành có nhiều “lỗ hổng”.

3) Khó khăn, thách thức đang cản trở tốc độ phát triển tự nhiên của doanh nghiệp, thậm chí khiến cho doanh nghiệp có thể bước vào giai đoạn suy thoái trong trung hạn, nếu không hành động kịp thời.

_ Giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với các công ty chưa có 1 bộ máy vận hành doanh nghiệp đầy đủ, hoặc: 

1) Đã có 1 bộ máy vận hành doanh nghiệp đầy đủ song làm việc không hiệu quả, năng suất thấp.

2) Sau nhiều năm thành lập vẫn chưa thể “bứt phá” doanh thu.

3) Không có lợi thế cạnh tranh về sản phẩm hay thương hiệu yếu dẫn đến mất dần thị phần vào tay đối thủ.

4) Đang trên đà suy thoái.

5) Muốn chuẩn hóa toàn bộ hệ thống vận hành và quản lý doanh nghiệp để đồng bộ và tối ưu hoá trước khi nhân bản ra Toàn quốc theo mô hình Franchise.

6) Muốn phát triển thương hiệu trước khi bán lại công ty hoặc lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng – IPO.

⭐ Thời gian cần để triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp phụ thuộc chính vào quy mô và mức độ cần tái cấu trúc. Theo thống kê các dự án Eric Vũ và ê kíp đã triển khai trong 8 năm qua, thời gian triển khai tái cấu trúc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phổ biến như sau: 

Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Đầu Ra 2 – 3 Tháng
Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Vận Hành 2 – 3 Tháng
Tái Cấu Trúc Toàn Diện Công Ty 4 – 5 Tháng

 

Eric Vũ (bên trái) ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Dầu khí năm 2012, đại diện phía ngân hàng: Phó TGĐ phụ trách Công nghệ và Trung tâm Thẻ

 

2- Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Đầu Ra

Tối Ưu Hiệu Quả
KINH DOANH

Khi lựa chọn giải pháp này, Công ty sẽ được hỗ trợ như sau: 

_ Tham mưu mô hình kinh doanh phù hợp nhất với đặc thù lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu phát triển và nội lực doanh nghiệp.

_ Tham mưu chiến lược phát triển sản phẩm, bao gồm sản phẩm “tạo phễu”, sản phẩm chủ lực và sản phẩm bán kèm, ăn theo.

_ Tham mưu chiến lược xây dựng “hệ sinh thái” sản phẩm – dịch vụ cho Công ty.

_ Tham mưu cho BGĐ chiến lược đóng gói sản phẩm và định giá sản phẩm giúp tăng khả năng tiêu thụ khi tung ra thị trường.

_ Khảo sát toàn diện đội ngũ nhân sự của 3 bộ phận phụ trách đầu ra, bao gồm Phòng Marketing, Phòng Kinh doanh và Phòng Chăm sóc Khách hàng, từ đó:

+ Phát hiện chính xác các vị trí nhân sự a) còn thiếu, b) cần thay thế hoặc c) cần huấn luyện thêm.

+ Triển khai set up các vị trí nhân sự còn thiếu và cần thay thế cho Công ty. 

_ Tham mưu cho BGĐ giải pháp quản lý khách hàng và hệ thống đại lý phân phối trên Toàn quốc.

_ Set up hạ tầng công nghệ phục vụ tốt nhất cho hoạt động tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng đa kênh cho Công ty.

_ Giới thiệu đối tác uy tín giúp Công ty chủ động triển khai hoạt động Marketing liên quan đến các mảng hoạt động chính sau:

+ Content.

+ Thiết kế.

+ Báo chí, Truyền hình.

+ Celebs/KOLs.

+ Chạy quảng cáo Online. 

⭐ Thời gian tái cấu trúc riêng mảng Đầu ra cho Công ty vào khoảng 2 – 3 tháng tuỳ thuộc vào thực trạng hoạt động kinh doanh và quy mô cần tái cấu trúc. 

 

3- Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Vận Hành

Tối Ưu Hiệu Quả
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Khi đăng ký giải pháp này, Công ty sẽ được hỗ trợ như sau: 

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình tổ chức phòng ban tối ưu, đi kèm định biên nhân sự tương ứng cho mỗi phòng ban.

_ Khảo sát bộ máy lãnh đạo của Công ty, từ đó a) phát hiện các hạn chế, thách thức cần khắc phục và b) đề xuất phương án giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

_ Khảo sát bộ máy quản lý của Công ty, từ đó a) phát hiện các hạn chế, thách thức cần khắc phục và b) đề xuất phương án giúp nâng cao hiệu quả quản lý.

_ Xây dựng bản mô tả công việc cho toàn bộ a) bộ máy lãnh đạo, b) bộ máy quản lý và c) các vị trí nhân sự chủ chốt của Công ty.

_ Đề xuất phương án tính và đánh giá kết quả làm việc hàng tháng (KPI) cho toàn bộ nhân sự chủ chốt của Công ty.

_ Xây dựng mô hình trả thù lao theo hiệu quả thực tế, áp dụng mô hình lương 3P mới nhất giúp BGĐ đánh giá chính xác đóng góp của mỗi CBNV và trả thù lao tương xứng.

_ Xây dựng chính sách khen thưởng, khích lệ giúp thúc đẩy tinh thần nỗ lực, cống hiến của mọi CBNV.

_ Set up các vị trí nhân sự còn thiếu cho Công ty, liên quan đến a) bộ máy quản lý và b) các phòng ban thuộc Khối Văn phòng, như Phòng Kế hoạch, Hành chính Nhân sự, Đào tạo, Tài chính Kế toán… 

_ Xây dựng cho Công ty nội quy lao động và chuẩn văn hoá doanh nghiệp, giúp hình thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và đoàn kết.

_ Giới thiệu đối tác uy tín giúp Công ty chuyển đổi số thành công mảng quản lý điều hành doanh nghiệp.

⭐ Thời gian tái cấu trúc riêng mảng Vận hành cho Công ty vào khoảng 2 – 3 tháng tuỳ thuộc vào thực trạng hoạt động quản lý và quy mô cần tái cấu trúc. 

 

4- Tái Cấu Trúc Toàn Diện Doanh Nghiệp

Hiệu Quả
CAO NHẤT

a) Giải Pháp:

Tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp bao gồm tất cả hạng mục của 2 gói “tái cấu trúc riêng mảng đầu ra” và “tái cấu trúc riêng mảng vận hành” gộp lại (xem mục 2 và 3 ở trên), ngoài ra BGĐ còn được Eric và ê kíp hỗ trợ các hạng mục quan trọng sau:

_ Tổ chức hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu giúp nâng cao hiệu quả Marketing tại các điểm bán và mức độ gắn kết thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

_ Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể, bao gồm kế hoạch a) phát triển thương hiệu, b) thu hút khách hàng và c) mở rộng mạng lưới phân phối cho Công ty.

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát nhân sự.

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát hàng hoá.

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát tài chính.

_ Tham mưu cho BGĐ chiến lược và giải pháp thúc đẩy doanh số bán hàng online qua mạng lưới Celeb/KOL.

_ Tổ chức set up hệ thống bán hàng online chuyên nghiệp cho Công ty trên Shopee và Tik Tok Shop.

_ Chuẩn hoá toàn bộ quy trình tổ chức, vận hành và quản lý doanh nghiệp, làm cơ sở để đồng bộ toàn bộ hệ thống công ty, từ “công ty mẹ” xuống các công ty con hoặc chi nhánh.

⭐ Thời gian tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp vào khoảng 4 – 5 tháng tuỳ thuộc vào thực trạng doanh nghiệp và quy mô cần tái cấu trúc. 

b) So Sánh Nhanh:

_ So với việc đăng ký lần lượt 2 gói “tái cấu trúc riêng mảng đầu ra” và “tái cấu trúc riêng mảng vận hành” (ví dụ như đăng ký gói tái cấu trúc mảng đầu ra trước, sau khi tái cấu trúc xong mảng đầu ra thì đăng ký tiếp gói tái cấu trúc mảng vận hành) thì khi đăng ký “tái cấu trúc toàn diện công ty” ngay từ đầu sẽ giúp khách hàng tiết kiệm 1 – 1,5 tháng thời gian và chi phí tái cấu trúc công ty.

Một số thương hiệu uy tín nơi Eric Vũ và ê kíp từng giữ vị trí quản lý điều hành hoặc tư vấn chiến lược và cung cấp các giải pháp Marketing

 

5- Chi Phí Và Hình Thức Triển Khai

a) Chi Phí Triển Khai:

Phí tư vấn và tổ chức triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp cho mỗi khách hàng sẽ phụ thuộc vào 1) mức độ phức tạp của dự án, 2) quy mô doanh nghiệp và 3) mục tiêu doanh thu năm gần nhất, cụ thể như sau:

Khách Hàng Ở Hà Nội:

_ ~60 triệu/tháng với doanh nghiệp có mục tiêu doanh thu dưới 36 tỷ/năm.

_ ~65 triệu/tháng với doanh nghiệp có mục tiêu doanh thu 36 – 60 tỷ/năm.

Khách Hàng Ở Sài Gòn:

_ ~65 triệu/tháng với doanh nghiệp có mục tiêu doanh thu dưới 36 tỷ/năm.

_ ~70 triệu/tháng với doanh nghiệp có mục tiêu doanh thu 36 – 60 tỷ/năm.

_ Mức phí trên đã bao gồm chi phí book vé máy bay (Vietnam Airlines) và khách sạn cho chuyên gia bay vào hỗ trợ doanh nghiệp.

Khách Hàng Ở Các Tỉnh Khác:

_ Chi phí tái cấu trúc sẽ phụ thuộc vào tỉnh thành và khoảng cách từ sân bay gần nhất đến trụ sở của doanh nghiệp.

b) Hình Thức Triển Khai:

_ Mỗi tuần Eric sang làm việc trực tiếp ở trụ sở của khách hàng 2 buổi (sáng và chiều gộp lại thành 1 ngày), và chủ động tương tác điều phối công việc vào các ngày khác trong tuần.

_ Trong đa số trường hợp Eric thường chỉ nhận hỗ trợ tối đa 2 buổi/tuần, là đủ để đảm bảo giúp khách hàng đạt được KPI đặt ra khi tái cấu trúc doanh nghiệp. Riêng với các doanh nghiệp đang suy thoái nặng hoặc có nhiều chi nhánh, có thể đăng ký thời gian dài hơn.

_ Với các tập đoàn lớn, liên doanh hoặc công ty 100% vốn nước ngoài, có tiềm lực tài chính mạnh và sẵn sàng đầu tư, có thể mời Eric về làm việc part time ở vị trí lãnh đạo cấp cao như tập đoàn Vingroup mời Eric Vũ về giữ vị trí Phó TGĐ cho hệ thống bệnh viện quốc tế 5 sao VinMec trên Toàn quốc.

⭐ Sau khi tái cấu trúc xong, Eric sẽ hỗ trợ BGĐ vận hành hệ thống một thời gian để đảm bảo các phòng ban hoạt động và phối hợp tốt với nhau trước khi nghiệm thu.

 

6- Về Eric Vũ

Chuyên Gia
Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

tái cấu trúc doanh nghiệp

_ Nguyên Giám đốc Điều hành chương trình “Một thẻ Quốc gia” – Bộ CT. Hơn 12 năm kinh nghiệm giữ vị trí Giám đốc Chiến lược, Giám đốc Marketing, Giám đốc Điều hành và Phó TGĐ ở các thương hiệu uy tín như Dược Quân Đội, Valentino, Accor, Vinhomes…

_ 8 năm qua đã tham gia set up, tái cấu trúc và tự động hoá cho hơn 200 doanh nghiệp trên Toàn quốc, bao gồm:

+ Miền Bắc: Hà Nội, Hà Nam, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh. 

+ Miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hoà.

+ Tây Nguyên: Gia Lai, Lâm Đồng.

+ Miền Nam: Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ. 

_ Chinh phục thành công 8 thị trường nước ngoài, bao gồm Nga, Úc, Anh, Mỹ, Bulgaria, Campuchia, Singapore và Nhật Bản. Là 1 trong số rất ít chuyên gia/công ty tư vấn ở Việt Nam đạt được thành tích này.

_ Đã huấn luyện cho hơn 6,000 học viên trên Toàn quốc, đặc biệt trong 3 lĩnh vực kinh doanh phòng khám, mỹ phẩm và bất động sản.

_ Sở hữu 3 công ty công nghệ 4.0 ở Sài Gòn và Hà Nội, đi tiên phong trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng tự động hoá, Eric sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển tốt nhất trong thời đại 4.0.

_ Khách hàng, đối tác tiêu biểu: Tập đoàn Vingroup, NovaLand, Đất Xanh, Mocha Group, The FaceShop, VinaPhone, ngân hàng Liên Việt…

 

7- Kinh Nghiệm Triển Khai Dự Án Trên Toàn Quốc

200 Khách Hàng Được Hỗ Trợ
8 Năm Qua
tái cấu trúc doanh nghiệp
Các thị trường nơi Eric Vũ và ê kíp đã chinh phục thành công 8 năm qua. Riêng giải pháp Marketing và phát triển Công nghệ 4.0 đã phủ khắp gần như Toàn quốc

# Các Lĩnh Vực Kinh Doanh Eric Vũ Đã Trực Tiếp Tham Gia Điều Hành Hoặc Tư Vấn Set Up, Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp: 

_ Mỹ phẩm

_ Nha khoa

_ Dược

_ Thực phẩm Chức năng

_ Thiết bị Y tế

_ Xét nghiệm

_ Đầu tư Tài chính

_ Ngân hàng

_ Bất Động sản

_ Bán lẻ

_ Rượu vang

_ Nhà hàng

_ Khách sạn

_ Nội thất

_ Thời trang Công sở

_ Thời trang Cao cấp

_ Dịch thuật

_ Giáo dục Đại học

_ Giáo dục Nghề

_ Ngoại ngữ

_ Thiết bị Lọc nước

_ Sản xuất Lò hơi

_ Sơn

_ Tôn

_ Xăng dầu

_ Kiểm định

_ Báo Điện tử

_ Mua theo Nhóm

_ Bản đồ Khuyến mại

_ App Bán hàng

_ App Quản lý Đại lý

_ Sàn Việc làm Trực tuyến

_ Kinh tế Chia sẻ

_ Blockchain

_ Big Data

_ Trí tuệ Nhân tạo

_ Và các lĩnh vực liên quan tới chuyển đổi số và công nghệ 4.0 khác vv…

(cập nhật đến tháng 12 năm 2023)

 

8- Đăng Ký Giải Pháp

Sẵn Sàng
Bứt Phá

Mọi khách hàng muốn được tư vấn giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp nhất cho Công ty có thể liên hệ trực tiếp với Eric Vũ qua số di động 0939 683 555 – 0929 631 888! Trong một số trường hợp khi Eric đang họp hoặc đi công tác nước ngoài, nếu không gọi được cho Eric, khách hàng vui lòng để lại tin nhắn hoặc kết nối qua Zalo: 0929 631 888!

Hiện tại Eric Vũ làm việc ở Sài Gòn từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, các ngày còn lại sẽ ở miền Bắc nên khách hàng ở 2 miền có thể sắp xếp lịch hẹn phù hợp, thuận lợi cho cả 2 Bên.

Chúc Anh/Chị có một năm 2024 vượt qua khó khăn và phát triển bứt phá! Chúng tôi sẵn sàng giúp doanh nghiệp vượt khó thành công. 

Sau khi 2 Bên chính thức hợp tác, khi cần hỗ trợ về hành chính, Anh/Chị có thể liên hệ qua Trợ lý của Eric.

Ms Trang Nguyễn, Trợ lý của Eric phụ trách hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các thị trường Việt Nam và châu Âu