Phù Thủy Marketing

Chính Sách Hợp Tác Cổ Đông

Giải pháp này dành cho các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư để thành công, muốn mời “phù thuỷ Marketing” về giúp như 1 cổ đông chiến lược để đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong trung hạn và dài hạn. 

1- Hợp Tác Cổ Đông Là Gì?

Hợp tác cổ đông là hình thức doanh nghiệp tặng cổ phần cho chuyên gia Eric Vũ để mời chuyên gia về giúp doanh nghiệp như “người 1 nhà”, từ đó dễ dàng đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong trung hạn và dài hạn một cách nhanh chóng và bền vững hơn.

Theo đó doanh nghiệp sẽ tặng X% cổ phần cho chuyên gia để mời chuyên gia trở thành cổ đông của công ty, sau khi chuyên gia giúp doanh nghiệp đạt được mốc tăng trưởng mà hội đồng quản trị mong muốn, doanh nghiệp tặng tiếp chuyên gia Y% cổ phần để chuyên gia yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong tương lai.

 

2- Lợi Ích Mang Lại:

Khi đầu quân về như “người 1 nhà”, tuỳ vào tỷ lệ và giá trị cổ phần được tặng, ở vai trò Phó Chủ tịch hoặc Phó TGĐ, chuyên gia Eric Vũ sẽ giúp doanh nghiệp:

a) Về Hiệu Quả Kinh Doanh:

 1. Tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ ràng cho doanh nghiệp.
 2. Nâng tầm bộ máy Marketing, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
 3. Nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển thương hiệu.
 4. Mở rộng thị trường nhanh hơn.
 5. Tăng tốc độ mở rộng các kênh phân phối, bao gồm cả 2 kênh online và offline.
 6. Thúc đẩy doanh thu bán lẻ.
 7. Thúc đẩy mạnh doanh thu bán sỉ và xuất hàng cho đại lý.
 8. Tăng giá trị thương hiệu trên thị trường.

b) Về Hoạt Động Quản Lý, Điều Hành Doanh Nghiệp:

 1. Hoàn thiện bộ máy nhân sự theo hướng chuyên nghiệp và thiện chiến.
 2. Nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.
 3. Chuẩn hoá KPI.
 4. Chuẩn hoá quy trình làm việc và phối hợp giữa các phòng ban.
 5. Tối ưu hoá quỹ lương giúp công ty trả lương tương xứng với đóng góp thực tế của mỗi NLĐ.
 6. Cắt giảm chi phí vận hành.
 7. Giảm áp lực quản lý cho BGĐ.
 8. Chuyển đổi số toàn diện công ty, một cách đúng hướng và hiệu quả.

c) Về Uy Tín Và Giá Trị Doanh Nghiệp:

 1. Tăng sức hút thương hiệu.
 2. Thu hút các nhà đầu tư mới tốt hơn.
 3. Tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường, sẵn sàng IPO.
 4. Tối ưu hoá lợi nhuận cổ đông.
 5. Sẵn sàng nhân bản theo mô hình Franchise.
 6. Tự tin mở rộng hoạt động sản xuất và mạng lưới chi nhánh ra Toàn quốc.
 7. Tự tin mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, đặc biệt là các thị trường chuyên gia có thế mạnh.
 8. Sẵn sàng phát triển lên tổng công ty hoặc tập đoàn sau 5 năm.

setup công ty

3- Chính Sách Với Công Ty Nhỏ:

Doanh Thu Dưới:
25 Tỷ/Năm

Với các doanh nghiệp có doanh thu dưới 25 tỷ/năm, bao gồm cả doanh nghiệp a) sắp thành lập hoặc b) đã thành lập một thời gian song doanh thu vẫn ở mức thấp, chính sách hợp tác cụ thể như sau:

_ Doanh nghiệp tặng chuyên gia tối thiểu 20% cổ phần để mời chuyên gia đầu quân về doanh nghiệp ở vai trò cổ đông.

+ Chuyên gia không phải góp vốn trong 1,5 năm kể từ khi được chuyển giao cổ phần. Đổi lại chuyên gia sẽ đóng góp thời gian, kinh nghiệm và quan hệ khi trực tiếp tham gia điều hành công ty. 

_ Chuyên gia sẽ giữ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo 3 bộ phận Marketing, Kinh doanh và Chăm sóc Khách hàng, tức là toàn bộ mảng đầu ra của công ty.

+ Mỗi tuần chuyên gia sẽ làm việc trực tiếp ở văn phòng 1 ngày, các ngày khác sẽ chủ động điều phối các bộ phận liên quan như các doanh nghiệp khác nơi chuyên gia là cổ đông. 

_ Khi giúp doanh nghiệp đạt được mốc tăng trưởng cam kết (về doanh thu), chuyên gia sẽ được doanh nghiệp tặng thêm 5% cổ phần để trở thành 1 trong các cổ đông lớn của công ty.

➡️ Trong những tháng cổ tức dưới 100 triệu, chuyên gia được hưởng 8% doanh thu công ty.

_ Điều kiện cần để mời chuyên gia hợp tác theo hình thức cổ đông là 2 Bên đã hợp tác với nhau một thời gian, doanh nghiệp đã đánh giá được một phần năng lực, kinh nghiệm và quan hệ của chuyên gia, từ đó tự tin mời chuyên gia hợp tác “như người một nhà”.

_ Vì mỗi năm có khá nhiều doanh nghiệp mời chuyên gia Eric Vũ hợp tác theo hình thức cổ đông, nên chuyên gia sẽ ưu tiên các lĩnh vực chuyên gia có thế mạnh hoặc liên quan đến “hệ sinh thái” sản phẩm dịch vụ ở các công ty chuyên gia đang là cổ đông. 8 lĩnh vực chuyên gia ưu tiên hợp tác, bao gồm:

+ Mỹ phẩm, nước hoa.

+ Dược phẩm.

+ Thực phẩm chức năng.

+ Nha khoa.

+ Spa, thẩm mỹ viện.

+ Chăm sóc sức khoẻ.

+ Công nghệ.

+ Tài chính, ngân hàng.

_ Với các lĩnh vực ngoài 8 lĩnh vực ưu tiên, ê kíp sẽ khảo sát toàn diện doanh nghiệp để đánh giá mô hình kinh doanh, chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiềm năng thị trường và nội lực doanh nghiệp trước khi quyết định khả năng hợp tác.

 

4- Chính Sách Với Công Ty Vừa Và Lớn:

Doanh Thu Trên:
25 Tỷ/Năm

Với các doanh nghiệp có doanh thu thực tế năm gần nhất trên 25 tỷ/năm, chính sách hợp tác cụ thể như sau:

Doanh Thu
25 – 50 Tỷ/Năm

_ Doanh nghiệp tặng chuyên gia tối thiểu 15% cổ phần để mời chuyên gia đầu quân về doanh nghiệp ở vai trò cổ đông.

+ Chuyên gia không phải góp vốn trong 1,5 năm kể từ khi được chuyển giao cổ phần. 

Doanh Thu
Trên 50 Tỷ/Năm

_ Doanh nghiệp tặng chuyên gia tối thiểu 10% cổ phần để mời chuyên gia đầu quân về doanh nghiệp ở vai trò cổ đông.

+ Chuyên gia không phải góp vốn trong 1,5 năm kể từ khi được chuyển giao cổ phần. Đổi lại chuyên gia sẽ đóng góp thời gian, kinh nghiệm và quan hệ khi trực tiếp tham gia điều hành công ty. 

_ Khi giúp doanh nghiệp đạt được mốc tăng trưởng cam kết (về doanh thu), chuyên gia sẽ được doanh nghiệp tặng thêm 5% cổ phần để trở thành 1 trong các cổ đông lớn của công ty.

_ Chuyên gia sẽ giữ vị trí Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo 3 bộ phận Marketing, Kinh doanh và Chăm sóc Khách hàng, tức là toàn bộ mảng đầu ra của công ty.

+ Mỗi tuần chuyên gia sẽ làm việc trực tiếp ở văn phòng 1 ngày, các ngày khác sẽ chủ động điều phối các bộ phận liên quan như các doanh nghiệp khác nơi chuyên gia là cổ đông. 

➡️ Trong những tháng cổ tức dưới 100 triệu, chuyên gia được hưởng 8% doanh thu công ty.

_ Điều kiện cần để mời chuyên gia hợp tác theo hình thức cổ đông là 2 Bên đã hợp tác với nhau một thời gian, doanh nghiệp đã đánh giá được một phần năng lực, kinh nghiệm và quan hệ của chuyên gia, từ đó tự tin mời chuyên gia hợp tác “như người một nhà”.

_ Vì mỗi năm có khá nhiều doanh nghiệp mời chuyên gia Eric Vũ hợp tác theo hình thức cổ đông, nên chuyên gia sẽ ưu tiên các lĩnh vực chuyên gia có thế mạnh hoặc liên quan đến “hệ sinh thái” sản phẩm dịch vụ ở các công ty chuyên gia đang là cổ đông. 8 lĩnh vực chuyên gia ưu tiên hợp tác, bao gồm:

+ Mỹ phẩm, nước hoa.

+ Dược phẩm.

+ Thực phẩm chức năng.

+ Nha khoa.

+ Spa, thẩm mỹ viện.

+ Chăm sóc sức khoẻ.

+ Công nghệ.

+ Tài chính, ngân hàng.

_ Với các lĩnh vực ngoài 8 lĩnh vực ưu tiên, ê kíp sẽ khảo sát toàn diện doanh nghiệp để đánh giá mô hình kinh doanh, chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiềm năng thị trường và nội lực doanh nghiệp trước khi quyết định khả năng hợp tác.

 

5- Điều Kiện Hợp Tác:

Với Bên
Tặng Cổ Phần

Chuyên gia Eric Vũ sẽ chỉ nhận cổ phần được tặng từ các công ty đáp ứng 5 tiêu chí quan trọng sau:

_ Công ty nắm bản quyền công thức sản xuất ra các sản phẩm chính.

_ Công ty nắm bản quyền sở hữu thương hiệu chính.

_ Công ty không vay nợ ngân hàng hoặc các các cá nhân, tổ chức bên ngoài, nếu có vay nợ thì 2 Bên sẽ cần ký cam kết chuyên gia không liên quan đến các khoản nợ của công ty.

_ Công ty có truyền thống trọng dụng nhân tài.

_ Các cổ đông lớn ký cam kết đồng thuận với việc tặng cổ phần cho chuyên gia để a) vực dậy công ty hoặc b) phát triển công ty lên một tầm cao mới.

➡️ Chuyên gia sẽ mời luật sư uy tín xử lý thủ tục cho tặng cổ phần, để đảm bảo thủ tục được xử lý đúng luật, nhanh chóng và hiệu quả.

Với Bên
Nhận Cổ Phần

_ Cam kết không nhận cổ phần từ các đối thủ chính của công ty, bao gồm 5 đối thủ do công ty liệt kê.

_ Cam kết không bán cổ phần trong 15 tháng đầu tiên.

_ Cam kết đóng góp tài chính tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu sau khi hết 15 tháng đầu tiên.

Chuyên gia Eric Vũ ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Dầu khí năm 2012, đại diện phía ngân hàng: Phó TGĐ phụ trách Công nghệ và Trung tâm Thẻ
Một số thương hiệu uy tín nơi chuyên gia Eric Vũ từng giữ vị trí quản lý lãnh đạo hoặc cung cấp giải pháp hỗ trợ kinh doanh

 

6- Về Chuyên Gia Eric Vũ:

Chuyên Gia
Kinh Tế Quốc Tế

setup công ty

_ Nguyên Giám đốc Điều hành chương trình “Một thẻ Quốc gia” – Bộ CT. Hơn 12 năm kinh nghiệm giữ vị trí giám đốc dự án, CMO, CEO, GM ở các thương hiệu uy tín như Dược Quân Đội, Valentino, Accor, Vinhomes…

_ 8 năm qua đã tham gia set up, tái cấu trúc và tự động hoá cho hơn 200 doanh nghiệp trên Toàn quốc, trải dài từ miền Bắc (Hà Nội, Hà Nam, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh) đến miền Trung (Đà Nẵng, Khánh Hoà), Tây Nguyên (Gia Lai, Lâm Đồng) và miền Nam (Sài Gòn, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp).

_ Chinh phục thành công 8 thị trường nước ngoài, bao gồm Nga, Úc, Anh, Mỹ, Bulgaria, Nhật Bản, Campuchia và Singapore. Là 1 trong số rất ít chuyên gia, công ty tư vấn ở Việt Nam đạt được thành tích này.

_ Đã huấn luyện cho hơn 6,000 học viên trên Toàn quốc, đặc biệt trong 3 lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, y khoa và bất động sản.

_ Sở hữu 3 công ty công nghệ 4.0 ở Sài Gòn và Hà Nội, đi tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa doanh nghiệp, chuyên gia sẵn sàng giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt nhất trong thời đại 4.0.

Tham Khảo Thêm:

Hồ Sơ Năng Lực

7- Kinh Nghiệm Thực Chiến:

200 Khách Hàng
8 Năm Qua
setup công ty
Các thị trường nơi chuyên gia Eric Vũ và ê kíp đã chinh phục thành công 8 năm qua. Riêng giải pháp huấn luyện thực chiến và phát triển Công nghệ 4.0 đã phủ khắp gần như Toàn quốc

✈ Các Lĩnh Vực Kinh Doanh Chuyên Gia Đã Trực Tiếp Tham Gia Điều Hành Hoặc Tư Vấn Set Up, Tái Cấu Trúc Công Ty:

_ Mỹ phẩm

_ Nước hoa

_ Nha khoa

_ Dược

_ Thực phẩm Chức năng

_ Thiết bị Y tế

_ Xét nghiệm

_ Đầu tư

_ Tài chính Ngân hàng

_ Bất Động sản

_ Bán lẻ

_ Rượu vang

_ Nhà hàng

_ Khách sạn

_ Nội thất

_ Thời trang Công sở

_ Thời trang Cao cấp

_ Dịch thuật

_ Giáo dục Đại học

_ Đào tạo Nghề

_ Trung tâm Ngoại ngữ

_ Thiết bị Lọc nước

_ Sản xuất Lò hơi

_ Sơn

_ Tôn

_ Xăng dầu

_ Kiểm định

_ Báo chí

_ Mua theo Nhóm

_ Bản đồ Khuyến mại

_ App Bán hàng và Quản lý Đại lý

_ Sàn Việc làm Trực tuyến

_ Kinh tế Chia sẻ

_ Blockchain

_ Big Data

_ Trí tuệ Nhân tạo

_ Và các lĩnh vực liên quan tới công nghệ 4.0 khác vv…

(cập nhật đến tháng 12 năm 2022)

 

8- Đăng Ký Hợp Tác:

Sẵn Sàng
Cất Cánh

setup công ty

Mọi doanh nghiệp muốn mời chuyên gia Eric Vũ hợp tác theo hình thức cổ đông có thể kết nối trực tiếp với chuyên gia qua số di động 0939 683 555 – 0929 631 888!

Trong một số trường hợp khi chuyên gia đang họp hoặc đi công tác nước ngoài, nếu không gọi được cho chuyên gia, chủ doanh nghiệp vui lòng để lại tin nhắn hoặc kết nối qua Zalo: 0929 631 888! Hiện tại chuyên gia Eric Vũ làm việc ở Sài Gòn từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, các ngày còn lại sẽ ở miền Bắc nên doanh nghiệp ở 2 miền có thể sắp xếp lịch hẹn phù hợp, thuận lợi cho cả 2 Bên.

Chúc Anh/Chị có một năm 2024 kinh doanh thuận lợi và bứt phá!