Charis Luxury

Bảng giá

Dịch vụ Đơn vị Giá
A- Răng Sứ Thẩm Mỹ:
Zirconia (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 4.000.000 đ
Katana (Nhật) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 4.500.000 đ
Venus (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 5.000.000 đ
Roland (Nhật) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 6.000.000 đ
Cercon (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 6.000.000 đ
DD Bio (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 6.000.000 đ
Cercon HT (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 7.000.000 đ
DD Plus (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 7.000.000 đ
Ceramill (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 7.000.000 đ
Emax (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 7.000.000 đ
HT Smile (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 8.000.000 đ
Sứ Ngọc Trai (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 8.000.000 đ
Mặt Dán Sứ Veneer Emax (Đức) - Bảo Hành 10 Năm 01 cái 8.000.000 đ
Lava Plus (USA) - Bảo Hành 15 Năm 01 cái 9.000.000 đ
Vision (Đức) - Bảo Hành 15 Năm 01 cái 10.000.000 đ
HT Smile Z (Đức) - Bảo Hành 15 Năm 01 cái 10.000.000 đ
Nacera (Đức) - Bảo Hành 15 Năm 01 cái 10.000.000 đ
Nacera Q3 (Đức) - Bảo Hành 15 Năm 01 cái 12.000.000 đ
Diamon (Italia) - Bảo Hành 15 Năm 01 cái 12.000.000 đ
Vision Pro (Đức) - Bảo Hành 15 Năm 01 cái 16.000.000 đ
B- Chỉnh Nha, Niềng Răng Thẩm Mỹ:
1- Chỉnh Nha, Niềng Răng Cố Định:
Mắc Cài Kim Loại:
Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc Smart Clip (Mỹ) 02 hàm 40.000.000 đ
Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc AO (Mỹ) 02 hàm 35.000.000 đ
Mắc Cài Kim Loại Buộc Chun 3M UGSL 02 hàm 25.000.000 đ
Mắc Cài Sứ:
Mắc Cài Sứ Tự Buộc 3M Unitek, Khoá Rãnh Nano Zirconia Trong Suốt (Mỹ) 02 hàm 60.000.000 đ
Mắc Cài Sứ Tự Buộc 3M Unitek, Khoá Rãnh Titanium (Mỹ) 02 hàm 50.000.000 đ
Mắc Cài Sứ Buộc Chun 3M Unitek (Mỹ) 02 hàm 30.000.000 đ
Khay (Máng) Trong Suốt:
Niềng Răng Invisalign (Mỹ) - Chỉ Định Tuỳ Ca 02 hàm 80 - 120.000.000 đ
Niềng Răng Invitech (Mỹ) - Chỉ Định Ca Đơn Giản 02 hàm 60.000.000 đ
2- Chỉnh Nha, Niềng Răng Tháo Lắp:
Khí Cụ Chức Năng (Mỹ) 01 hàm 2 - 6.000.000 đ
Chỉnh Nha Tháo Lắp (Mỹ) 01 hàm 3 - 5.000.000 đ
Khí Cụ Tiền Chức Năng Trẻ Em 01 hàm 2.000.000 đ
3- Dịch Vụ Đi Kèm:
Nong Hàm Tranfoce 01 hàm 9.000.000 đ
Nong Hàm Tháo Lắp 01 hàm 2 - 3.500.000 đ
Mini Vis Chỉnh Nha 01 vis 2.000.000 đ
Phẫu Thuật Bộc Lộ Răng Ngầm 01 răng 1.000.000 đ
Nhổ Răng Chỉnh Nha 01 răng 400.000 đ
C- Cấy Ghép Implant:
1- Implant Hàn Quốc:
Osstem - Bảo Hành 10 năm 12.000.000 đ
Dentium - Bảo Hành 10 năm 12.000.000 đ
Neo Biotech - Bảo Hành 10 Năm 12.000.000 đ
2- Implant Mỹ:
Dentium - Bảo Hành 10 Năm 20.000.000 đ
Bio Horizon - Bảo Hành 10 Năm 25.000.000 đ
Nobel BioCare - Bảo Hành 10 Năm 30.000.000 đ
3- Implant Pháp:
Kontact - Bảo Hành 10 Năm 20.000.000 đ
Tekka - Bảo Hành 10 Năm 20.000.000 đ
4- Implant Thuỵ Sĩ
Straumann - Bảo Hành 20 Năm 30.000.000 đ
Straumann Active - Bảo Hành Trọn Đời 35.000.000 đ
5- Phục Hình Răng Sứ Trên Implant:
Abutment Cá Nhân Titanium - Bảo Hành 5 Năm 01 trụ 2.000.000 đ
Abutment Cá Nhân Zirconia Thẩm Mỹ - Bảo Hành 5 Năm 01 trụ 4.000.000 đ
Răng Sứ Titanium - Bảo Hành 2 Năm 01 răng 2.000.000 đ
Răng Sứ Không Kim Loại - Bảo Hành 10 Năm 01 răng 3.000.000 đ
D- Nha Khoa Điều Trị:
1- Phẫu Thuật Chữa Cười Hở Lợi: 01 răng 500.000 - 1.000.000 đ
2- Phẫu Thuật Chữa Hô Xương Hàm: 01 hàm 20.000.000 đ
3- Phẫu Thuật Kéo Dài Thân Răng: 01 răng 500.000 đ
4- Phẫu Thuật Nha Chu: 01 răng 500.000 đ
E- Các Dịch Vụ Khác:
1- Lấy Cao Răng: 01 lần 200.000 đ
2- Hàn Răng Sữa: 01 răng 80.000 đ
3- Hàn Răng Vĩnh Viễn: 01 răng 150.000 đ
4- Nhổ Răng Sữa: 01 răng 30.000 đ
5- Nhổ Răng Thường Vĩnh Viễn: 01 răng 200 - 500.000 đ
6- Nhổ Răng Khôn Hàm Trên: 01 răng 500.000 đ - 1.000.000 đ
7- Nhổ Răng Khôn Hàm Dưới: 01 răng 1.000.000 - 2.000.000 đ
8- Điều Trị Tuỷ Răng Sữa: 01 răng 300.000 đ
9- Điều Trị Tuỷ Răng Vĩnh Viễn: 01 răng 500.000 đ - 1.000.000 đ
10- Nạo Viêm, Nang: 01 răng 500.000 đ - 1.000.000 đ
Kết Nối Chuyên Gia Để Lựa Chọn Giải Pháp Phù Hợp Nhất Cho Công Ty

0939 683 555