bộ nhận diện thương hiệu

Lưu Ý Khi Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Như chúng ta đã biết, hệ thống nhận diện thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển tổng thể thương hiệu của công ty. Tuy nhiên, để có được một bộ nhận diện thương hiệu gây được ấn tượng sâu sắc đòi hỏi một quá trình đầu tư công sức, thời gian,[…]

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu

Thiết kế nhận diện thương hiệu là quy chuẩn logo và nguyên tắc sử dụng Logo, cũng như cách sử dụng màu sắc trong thương hiệu từ hệ thống nhận diện thương hiệu truyền thông tĩnh, hệ thống nhận diện thương hiệu truyền thông động. Quy chuẩn hệ thống nhận diện thương hiệu đảm bảo[…]